5. dec 2016: 37 salmer og 50 melodier

Salmedatabasen

Hjemmesiden er fuldt funktionsdygtig d. 1. januar 2017 men du er velkommen
til at benytte dig af databasen med de salmer, der lægges op i løbet af 2016.